Groen rondom kampeerplaatsen

In de “Beheervisie en Beheerplan Mierenhoop” 2008 zijn de uitgangspunten vastgelegd voor het groenbeleid en beheer van ons terrein. Er is een opsplitsing gemaakt tussen Homansheem en de rest van het terrein. Er zijn onder meer plantenlijsten benoemd van planten, struiken en bomen welke gewenst zijn, minder gewenst en ongewenst.

Specifiek voor de beplanting rondom de kampeerplaatsen zijn niet alle opgenomen soorten geschikt. Op diverse plaatsen zijn in de loop der tijd verschillende soorten aangeplant welke op de minder gewenste of ongewenste lijst staan.
Om voor iedereen duidelijk aan te geven welke planten specifiek geschikt zijn rondom de kampeerplaatsen is een lijst gemaakt welke planten dit betreft. Deze lijst is samengesteld uit de in de Beheervisie opgenomen soorten. Bij nieuwe aanplant kan deze lijst als leidraad worden gebruikt. Als je rondom je plaats ongewenste soorten wilt verwijderen kan dat ook conform de lijst. Voor nieuwe aanplant wordt de lijst aangehouden. Bij wisseling van plaats (tussen de seizoenen) zullen door de Beheercommissie ongewenste soorten worden verwijderd c.q. beperkt.

Lijst toe te passen beplanting langs tent of caravanplaats
A. Als haag
1. Beuk 2. Hulst 3. Meidoorn
B. Als variabele afscheiding
4. Hazelaar 5. Meidoorn 6. Lijsterbes
7. Hulst 8. Framboos 9. Gewone Vlier
10. Gevorde Wilg 11. Grauwe Wilg 12. Braam
13. Sleedoorn 14. Inlandse Vogelkers 15. Klimop
16. Kardinaalsmuts 17. Gelderse Roos 18. Wilde Kamperfoelie
Alle bovenstaande soorten zijn ontleend aan lijst 1. van de Beheervisie 2008

Lijst van te verwijderen soorten volgens beheervisie 2008
   19. Spirea’s (o.a theeboompje) 20. Larix
21. Fijn spar 22. Amerikaanse Vogelkers
23. Laurier 24. Japanse Knoop

Voor eventuele vragen of opmerkingen kun je terecht bij het “Groene deel” van de Beheercommissie.

F.E.