Ledencertificaten

In 2006 heeft Stichting De Mierenhoop o.a. certificaten aan toonder uitgegeven om de financiering van de vernieuwbouw van 't Mierenust mogelijk te maken.

De certificaten hebben een waarde van € 100.00.
Elke rentecoupon beslaat steeds 1 jaar en heeft na afloop van de periode een waarde van € 3.50.

Vanaf 2011 is elk jaar een aantal certificaten uitgeloot en de toonder van een certificaat kan de waarde (€ 100.00) terugvragen bij de penningmeester van de stichting.
Dat blijft mogelijk tot 5 jaar na uitloting, daarna vervalt de waarde aan Stichting De Mierenhoop. Voor de rentecoupon geldt hetzelfde na afloop van het betreffende jaar.

De ledenvergadering van Lichtbond Noord heeft in november 2013 besloten dat op 23 juni 2014 alle certificaten die nog in omloop zijn betaalbaar worden.
Certificaten en rentecoupons kunnen vanaf 1 juni 2014 ingeleverd worden bij de penningmeester van Stichting de Mierenhoop. Neem vooraf contact op via het e-mail adres onderaan. Heeft u geen e-mail dan kunt u contact zoeken via het adres op deze site.

rentecoupons
Nog niet vergoede rente van vorige jaren wordt tegen inlevering van de coupon op verzoek betaald.
Rentecoupons jaar 1, 2, 3 en 5 zijn vervallen.
Rentecoupon jaar 4 vervalt op 23 juni 2015.
Rentecoupons jaar 6, 7, 8 en 9 vervallen elk een jaar later, resp. 2016, 2017, 2018 en 2019.
Over rentecoupons jaar 10 en verder wordt geen rente meer vergoed omdat alle certificaten in 2014 betaalbaar gesteld zijn.

certificaten
Van de reeds eerder uitgelote certificaten ligt de vervaldatum 5 jaar na de trekking.
Op 23 juni 2016 vervalt certificaat 1305.
Op 23 juni 2017 vervallen de certificaten:
   1127, 1323, 1336 en 1340
Op 23 juni 2018 vervallen de certificaten:
   1119, 1135, 1139, 1141, 1142, 1170, 1245, 1286, 1308, 1309 en 1354
Alle andere certificaten die nog in omloop zijn vervallen op 23 juni 2019

Lever alle coupons en certificaten die in uw bezit zijn in, vergezeld van naam e-mail adres en IBAN-bankrekeningnummer waarop de vergoeding gestort moet worden. Ook graag een e-mailadres zodat wij u kunnen berichten dat de certificaten zijn ontvangen.
Uiteraard kunt u bij toezending aan de penningmeester aangeven dat u certifica(a)t(en) en/of rentecoupon(s) wil schenken.
Certificaten en rentecoupons waarvan de vervaldatum verstreken is worden niet meer uitbetaald en komen ten goede aan de stichting De Mierenhoop.

Heeft u nog vragen dan kunt u mij bellen of mailen naar:
stichting apestaartje lichtbondnoord.nl.

Namens het stichtingsbestuur,
De penningmeester